Vooruitstrevend onderwijs

De Margrietschool is een Protestant Christelijke basisschool waar ervaren en betrokken leerkrachten zich inzetten voor kwalitatief hoogstaand, vooruitstrevend onderwijs en leerlingen uitdagen om te leren. Dit doen wij o.a. door aan te sluiten bij de belevingswereld van kinderen, leerlingen te laten samenwerken en ze in toenemende mate verantwoordelijk te maken voor hun eigen werk.

Onderwijs op maat

Wij werken met vaste jaargroepen en bieden de lesstof aan op drie niveaus. Naast een goede basisinstructie geven we de leerlingen die dat nodig hebben extra instructie of juist een verkorte instructie en meer uitdaging. Zo sluiten we in de les goed aan bij de onderwijsbehoefte van uw kind.

Chromebooks

In de groepen werken wij regelmatig met Chromebooks. Zo is onze rekenmethode is geheel digitaal, bieden de computers ondersteuning bij taaloefeningen en worden ze gebruikt bij het maken van toetsen en werkstukken. Daarnaast zijn de chromebooks zeer geschikt om mee samen te werken. Ook dit is een belangrijke 21e eeuwse vaardigheid.

Doorlopende ontwikkelingslijn

Het proces van leren vinden wij net zo belangrijk als het resultaat dat met het leren wordt behaald. Binnen de 8 jaren onderwijs streven wij naar een zoveel mogelijk ononderbroken ontwikkelingslijn, waarbij uw kind lesstof aangeboden krijgt die passend is bij zijn of haar onderwijsbehoefte.