Onze identiteit

De Margrietschool is een protestants christelijke basisschool die haar identiteit ontleent aan het geloof in God de Vader, zijn Zoon Jezus Christus en de Heilige Geest. De Bijbel is het uitgangspunt voor ons handelen. Het bepaalt de waarden en normen binnen onze school.  

De Christelijke identiteit is concreet zichtbaar door het bidden in de groep, het Bijbellezen en het zingen van christelijke liedjes. Ook hebben wij jaarlijks een viering in de kerk; het ene jaar de Paasviering, het andere jaar de Kerstviering.

Vanuit deze grondslag wil de Margrietschool de kinderen een prettig, veilig en opvoedkundig klimaat bieden, waarin zij de gelegenheid krijgen om op effectieve wijze te leren en zich te ontwikkelen. Dit betekent dat wij - naast het geven van goed onderwijs - het belangrijk vinden om kinderen waarden en normen bij te brengen. Deze waarden en normen ontlenen wij aan de Bijbel. Om dit te bereiken hanteren wij dagelijks de Bijbelse principes, zoals je naasten liefhebben, eerlijk zijn, schuld kunnen bekennen, vergeving kunnen vragen èn geven etc.

Op de Margrietschool zijn alle kinderen welkom, ongeacht hun achtergrond of levensovertuiging. Wel verwachten wij dat de ouders zich conformeren aan de uitgangspunten van de school.