PBS - Goed gedrag kun je leren!

Iedere dag onderwijzen wij de leerlingen op het gebied van taal, rekenen, lezen en andere gebieden. Wij leren kinderen strategieën aan om zich dingen eigen te maken en herhalen dit waar het nodig is.

Soms heeft een kind daarnaast nog extra hulp nodig en die proberen wij dan ook te bieden. Als het over gedrag en sociale vaardigheden gaat, gaan wij er sneller vanuit dat dit zich ‘vanzelf’ op een goede manier ontwikkelt. Toch vallen of staan de leerresultaten met het welbevinden van het kind.

Daarom werken we op de Margrietschool sinds mei 2016 met SWPBS (School Wide Positive Behaviour Support). PBS is een schoolbreed programma dat bijdraagt aan een veilig en positief schoolklimaat, waardoor kinderen optimaal kunnen profiteren van het aangeboden onderwijs. Dit programma richt zich op de klas als geheel, maar ook op de individuele leerling.

De waarden plezier, veiligheid en verantwoordelijkheid zijn overal in de Margrietschool terug te vinden. De leerlingen weten ook wat de bijbehorende verwachtingen zijn, doordat er iedere week planmatig wordt lesgegeven en er geoefend wordt met gewenst gedrag. Dit gedrag wordt bekrachtigd door middel van een beloningssysteem waarbij de leerlingen ‘muntjes’ kunnen verdienen en sparen. Bij iedere 100 verzamelde muntjes in de piekenbuis, wordt de klas beloond. Iedereen groeit van een beloning, een krul of een mooi compliment.