Opleiding en stage

Sinds jaren werken we met aandacht aan de professionele begeleiding van studenten (= stagiairs). Tevens geven we vorm aan onze eigen professionele ontwikkeling door scholingstrajecten en intensieve begeleiding van startende leerkrachten. De naam Margrietschool Opleidingsschool voeren we dan ook met trots en overtuiging. Binnen de school is de intern coördinator opleiden (ICO) verantwoordelijk voor de organisatie en kwaliteit van de stagebegeleiding.

We richten ons op drie aandachtspunten:

  • studenten uitdagen zich optimaal te ontwikkelen naar eigen kunnen en naar de minimum stage-eisen, zij worden begeleid naar aanleiding van hun ontwikkeling op dat moment
  • handhaven van de kwaliteit van mentoren door scholing, ervaring opdoen en persoonlijke begeleiding door de intern coördinator opleiden
  • integratie van de kennis en inzet van 2e , 3e en 4e jaars Pabo-studenten bij de onderwijskundige ontwikkelingen van de Margrietschool.  

Doel

Met het bieden van stageplaatsen dienen we een maatschappelijk doel; het opleiden van toekomstige collega’s en het garant staan voor de kwaliteit van de praktijkopleiding op MBO- en HBO-niveau. Daarnaast is het bevredigend onze eigen kennis en ervaring over te dragen aan studenten; dat haalt ook het beste in onszelf naar boven. Bovendien leveren studenten extra helpende handen in de klas en bieden mogelijkheden flexibel in te spelen op bijzondere situaties. Tevens kunnen zij een bijdrage leveren aan onderwijskundige vernieuwingen in de Margrietschool.