Schoolgids

 

 

Onderstaande informatie vindt u in de schoolgids:

DEEL A: DE SPCO

1. Ontstaan SPCO

2. Vanuit de traditie dynamisch

3. Ouders en de SPCO

 

DEEL B: DE MARGRIETSCHOOL

1. Waar staat de school voor

2. Christelijke school/Leefstijl/PBS

3. Het onderwijs op de school

4. Leerlingenzorg

5. Passend onderwijs

6. Passend onderwijs en ondersteuningsplan

7. Meer- of hoogbegaafdheid

8. Kwaliteit

9. Medewerkers

10. Naar het voortgezet onderwijs

11. Ouders en school

12. Medezeggenschapsraad

13. Ouderraad

14. Schoolraad

15. Kind en school

16. School en omgeving

 

DEEL C: HET ABC + NAMEN EN (EMAIL)ADRESSEN