Kindgericht aanbod, waaronder trainingen en HB-programma

‘Samen Groeien Bloeien’ is het motto van de Margrietschool. Onderwijs geven is voor ons meer dan ons werk doen. We voelen een grote betrokkenheid bij kinderen en willen dat ze optimaal kunnen groeien en ontwikkelen.

Uniek voor onze school is de ‘Uitdaging’: een trainingsaanbod van kindgerichte trainingen.

Leestraining

We geven een leestraining aan kinderen die potentieel dyslectisch zijn. Dit is een intensieve individuele training waar ouders een belangrijke rol in krijgen. Op school en thuis wordt er intensief geoefend onder begeleiding van de zorgcoördinator.

Woordenschattraining

De woordenschat training is er om de woordenschat te bevorderen bij kinderen met een taalprobleem. We doorlopen een intensief woordenschatprogramma dat aansluit op onze taalmethode Staal.

Rekentraining

Nieuw is de rekentraining. Dit betreft een individueel aanbod op de computer via het speciaal hiervoor aangeschafte programma de Rekentuin.

Training meer- en hoogbegaafdheid

Ook voor kinderen die meer- of hoogbegaafd zijn, hebben we speciale aandacht. De begaafdheidstraining verbindt kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Zij hebben vaak behoefte aan uitdaging en contact met ontwikkelings-gelijken. Deze kinderen ontmoeten elkaar elke week en werken gericht aan eigen doelen. We filosoferen, maken een project of werkstuk en duiken in uitdagende onderwerpen.

Day a Week

Voor de hoogbegaafde leerlingen hebben we het aanbod Day a Week. De leerlingen worden via een speciale procedure geïdentificeerd, waarbij het IQ niet richtinggevend is. Een dag per week krijgen deze leerlingen van een gespecialiseerde leerkracht les in onze bovenschoolse plusgroep, gevestigd bij ons in de Margrietschool. Dit onderwijsaanbod van de stichting SPCO Groene Hart is uniek in Woerden en omstreken.

Naast deze trainingen bieden we een sociale vaardigheids- en faalangstreductietraining aan.

Intake en evaluatie

We ontvangen veel positieve reacties van ouders en kinderen over ons onderwijsaanbod. Zij zijn blij met het brede pakket aan zorg en de kindgerichte begeleiding. Als uw kind in aanmerking komt voor een van de trainingen dan nemen wij contact met u op en hebben we samen een gesprek. We betrekken en evalueren met ouders en er is een vast moment waarop u informatie krijgt over de Uitdaging.