Kindgericht aanbod

‘Samen Groeien Bloeien’ is het motto van de Margrietschool. Onderwijs geven is voor ons meer dan ons werk doen. We voelen een grote betrokkenheid bij kinderen en willen dat ze optimaal kunnen groeien en ontwikkelen.

Wij vinden het belangrijk om de leerling een programma te bieden dat aansluit bij wat er nodig is. Tijdens de les geeft de leerkracht instructie. Als kinderen het lesdoel nog niet behaald hebben, geeft de leerkracht verlengde instructie. Hij legt de leerstof nog een keer uit en oefent de leerstof samen met de leerling. Kinderen die het lesdoel snel beheersen, krijgen verdiepende opdrachten. Zo is iedereen actief en betrokken bij de les.
Daarnaast creëert de leerkracht gedurende de week momenten waarop extra geoefend kan worden. Kinderen oefenen zelfstandig of krijgen nogmaals instructie van de leerkracht. Op deze manier ervaren leerlingen succes: Ik kon het eerst nog niet, maar nu is het mij gelukt!
Als kinderen de lesstof snel oppakken of een ontwikkelingsvoorsprong hebben, bieden wij hen contractwerk aan. Dit is een weektaak waarop kinderen precies kunnen zien welke opdrachten zij wel, niet of beperkt maken, welke instructie ze (gedeeltelijk) volgen en welke verdiepende opdrachten ze maken.
Soms is het aanbod in de klas niet voldoende. Kinderen worden dan in een klein groepje buiten de klas begeleid. Dit noemen wij trainingen. We zijn trots op ons ruime kindgerichte aanbod.

Bouw, leestraining en voorschotbenadering
Met Bouw en de voorschotbenadering proberen wij leesproblemen te voorkomen. Met de leestraining ondersteunen wij kinderen die moeite hebben met leren lezen of potentieel dyslectisch zijn. De kracht van deze trainingen ligt in de samenwerking tussen ouders en school.
Woordenschattraining
Deze training is er om de woordenschat te verbeteren. We doorlopen een intensief woordenschatprogramma dat aansluit op ons lesaanbod in de klas.
Rekentraining
Er is een rekentraining die vooral op school wordt gegeven en een training in combinatie met thuis. We maken daarbij onder andere gebruik van het digitale programma De Rekentuin. Daarin oefenen kinderen spelenderwijs en op hun eigen niveau.
Breinhelden
Deze training is geschikt voor kinderen waarvan de ontwikkeling van executieve functies extra aandacht vraagt.
SoVa training
Met de SoVa training willen wij het sociaal welbevinden van de leerling vergroten en oefenen we de sociale vaardigheden. De training vindt plaats in een (klein) groepje. Er wordt uit diverse methodes geput, zodat de training op maat is.
Faalangstreductietraining
Met de faalangstreductietraining ondersteunen we leerlingen die kenmerken van faalangst vertonen. De training richt zich op het ontwikkelen van een positieve mindset, leren omgaan met fouten en ontspanning.
Groepsgeluk
Een training voor de hele klas om de processen in een groep inzichtelijk te krijgen en positief  te versterken. Hierbij worden ook werkvormen van Rots en Water toegepast. 
U!TD@G!NG
Deze training is bedoeld voor kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong. Onderdeel van de training is werken aan vaardigheden (zoals executieve functies), filosoferen, werken aan een project, werkstuk en uitdagende onderwerpen.
Day a Week School (DWS)
Voor de hoogbegaafde leerlingen hebben we het aanbod Day a Week School. De leerlingen worden via een speciale procedure geïdentificeerd, waarbij het IQ niet richtinggevend is. Zij ontvangen één dag per week les van een gespecialiseerde leerkracht. Deze lessen vinden plaats in een bovenschoolse groep, gevestigd bij ons op de Margrietschool.  Dit onderwijsaanbod van de stichting SPCO Groene Hart is uniek in Woerden en omstreken.

Intake en evaluatie
Ouders en kinderen zijn positief over ons brede pakket aan zorg en de kindgerichte begeleiding. Als uw kind in aanmerking komt voor één van de trainingen, nemen wij contact met u op.