Medezeggenschapsraad

De MR behandelt alle mogelijke onderwerpen die met de school en het schoolbeleid te maken. Daarbij moet u denken aan bijvoorbeeld de huisvesting van de school, de groepenverdeling, de schoolbegroting, het jaarplan, onderwijsvernieuwing en de algemene gang van zaken in en om de school w.o. (brand)veiligheid. In praktische zin is de MR actief betrokken bij de aanname van nieuwe leerkrachten. In de schoolgids staat een nadere toelichting op de rol van de MR.

Wilt u een vergadering van de MR bijwonen dan bent u van harte welkom. De vergaderingen zijn openbaar. Kondig uw komst wel even aan bij de secretaris. De notulen van de MR kunt u opvragen bij de secretaris. De jaarverslagen zijn te vinden via deze link.

Samenstelling schooljaar 2022-2023

De MR van de Margrietschool bestaat uit vier ouders en vier teamleden:

Lenneke van Keulen

voorzitter

Meer info

Maartje de Groot

secretaris

Meer info

Christian Ambachtsheer

Meer info

Vera Smid

notulist

Meer info

Lukas Voskuil

vice-voorzitter

Meer info

Remco Bakker

Meer info

Katinka Poot

Meer info

Ursula van Egmond

Meer info