Dit leren wij in groep 1/2

Bij de kleuters ontwikkelen wij ons spelenderwijs. Dit doen wij aan de hand van verschillende thema’s waarbij wij aansluiten bij de belevingswereld van de kleuter. Wij creëren een onderwijsomgeving waarin kinderen met plezier naar school gaan en waar kinderen zich veilig voelen.

In de groepen is er sprake van een rijke leeromgeving en een rijk lesaanbod waar volop ruimte wordt geboden om te ontdekken en te ervaren. We vinden het van belang dat kleuters zich ontwikkelen tot zelfstandige en zelfredzame individuen. Wij streven er naar door goed te observeren aan te sluiten bij de ontwikkelingsfase van elk kind. Het kind wordt vanuit deze fase gestimuleerd en uitgedaagd om zich verder te ontwikkelingen.