Een (erkend) gezonde school

Onze school heeft het vignet Gezonde School. Met dit kwaliteitskeurmerk laten wij zien dat onze school voldoet aan de kwaliteitscriteria die zijn opgesteld door externe deskundigen. Wat wij dagelijks op dit gebied doen is voor ons gewoon, maar diverse landelijke organisaties erkennen het ook als belangrijk.

Het bewijst dat we zorgen voor goede omstandigheden op school voor actieve en gezonde leerlingen, een veilige schoolomgeving, een fris klimaat én daarnaast hebben we aandacht voor de persoonlijke en sociale ontwikkeling van de leerlingen. Dit vinden wij belangrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan een gezondere leefstijl, betere schoolprestaties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aandacht voor het themacertificaat ‘relaties en seksualiteit’. In de derde week van maart, ‘De week van de lentekriebels’ wordt in iedere groep een aantal lessen gegeven over de mooie gevoelens die mensen voor elkaar kunnen hebben.

Gezonde School is een samenwerking tussen diverse landelijke organisaties. Wilt u meer weten over (het vignet) Gezonde School? Vraag ons ernaar of kijk op www.gezondeschool.nl.

Wilt u meer weten over De week van de lentekriebels’? Kijk dan op www.seksuelevorming.nl/onderwijssoort/basisonderwijs/week-van-de-lentekriebels/wat-de-week-van-de-lentekriebels