Muziek, kunst en cultuur

Leren doe je ook door de creativiteit te stimuleren. We bieden daarom op school veel aandacht aan muzikale vorming en kunst en cultuur.

De Margrietschool vindt het belangrijk dat de kinderen plezier beleven aan kunst- en cultuuractiviteiten en dat ieder op zijn eigen niveau kan deelnemen. De belevingswereld van de kinderen staat centraal bij het ontwikkelen van kennis en vaardigheden. Samenhang met andere vakken en aandacht voor het proces vindt de school van belang. Daarnaast is het prachtig om te zien hoe vindingrijkheid, zelfvertrouwen en talent zich ontwikkelt als kinderen creatief bezig zijn. Samen groeien en bloeien!

Per schooljaar organiseren we zo'n zes keer het zgn. Margriettheater. Tijdens dit Margriettheater treden de groepen voor elkaar op. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een inhoudelijke afwisseling van wat de groepen aan elkaar laten zien (playback, dans, toneel, goocheltruc, drama, muziek, poppenkast, enz.). Het Margriettheater wordt op beide locaties gehouden en per locatie is de helft van de groepen in wisselende samenstelling aanwezig. Het wisselen van samenstelling is een bewuste keuze zodat leerlingen hun broer/zus, neef/nicht, buurmeisje/jongen ook eens zien optreden. Iedere groep treedt 3 keer per schooljaar op.

De school organiseert dit Margriettheater om leerlingen podium ervaring op te laten doen. Ook hecht de school er belang aan dat leerlingen interesse hebben in de activiteiten die door andere groepen gedaan worden en zo als gehele school plezier te beleven met elkaar.

Muziekaanbod

De Margrietschool heeft een bijzonder muziekaanbod, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de overheid. Stadstheater het Klooster biedt muzikale workshops aan in al onze groepen zoals bijvoorbeeld ‘Spelen in een popband’ in groep 8. De kleuters krijgen les van een vakleerkracht muziek en leren klanken herkennen, leren liedjes aan en creëren ritmegevoel. Vanaf groep 3 maken de kinderen echt kennis met muziek. De groepen 3 en 4 krijgen wekelijks les van een vakleerkracht en maken op jonge leeftijd kennis met de verschillende domeinen van muziek; zingen, bewegen, luisteren, lezen en noteren. Vanaf groep 5 kunnen de kinderen verschillende instrumenten uitproberen. De school werkt met een actuele muziekmethode, heeft prachtige muziekinstrumenten en een muzikaal geschoold team. Bespeelt u als ouder een muziekinstrument en vindt u het leuk om hierover in de groep van uw zoon of dochter te vertellen? Neemt u dan contact op met de groepsleerkracht. 

Twee keer per schooljaar is het Muziek- Margriettheater. Alle optredens staan in het teken van muziek. Kinderen die een muziekinstrument bespelen krijgen de gelegenheid om hierover te vertellen en natuurlijk een stukje te laten horen. Ook is er vaak een speciale gast, zoals bijvoorbeeld het schoolkoor van de Margrietschool.

Kunst en cultuur

Naast het brede muzikale aanbod nemen we deel aan de kunst- en cultuuractiviteiten van de KUVO(www.kuvolokaal.nl). We bezoeken met alle groepen regelmatig musea, theatervoorstellingen en concerten. Er worden verschillende workshops gegeven zoals de dramatraining en een bezoek aan het Technohub in groep 6 en het Mobiele Maaklab in groep     7/ 8. Regelmatig bereiden de groepen ook een eigen optreden voor. In ons eigen Margriettheater kijken en luisteren we naar elkaars toneelstukjes, verhalen en liedjes. De kinderen ontwikkelen zo nieuwe talenten en leren zich te presenteren op een podium. Daarnaast werkt de school met actuele methoden waarin aandacht besteed wordt aan drama, dans, cultuur en beeldende vorming. 

Ouders worden regelmatig geïnformeerd over muziek, kunst en cultuuractiviteiten op Social Schools en de Nieuwsbrief en natuurlijk door de kinderen zelf!