Muziek, kunst en cultuur

Leren doe je ook door de creativiteit te stimuleren. We bieden daarom op school veel aandacht aan muzikale vorming en kunst en cultuur.

Per schooljaar organiseren we zo'n zes keer het zgn. Margriettheater. Tijdens dit Margriettheater treden de groepen voor elkaar op. Er wordt zoveel mogelijk gestreefd naar een inhoudelijke afwisseling van wat de groepen aan elkaar laten zien (playback, dans, toneel, goocheltruc, drama, muziek, poppenkast, enz.). Het Margriettheater wordt op beide locaties gehouden en per locatie is de helft van de groepen in wisselende samenstelling aanwezig. Het wisselen van samenstelling is een bewuste keuze zodat leerlingen hun broer/zus, neef/nicht, buurmeisje/jongen ook eens zien optreden. Iedere groep treedt 3 keer per schooljaar op.

De school organiseert dit Margriettheater om leerlingen podium ervaring op te laten doen. Ook hecht de school er belang aan dat leerlingen interesse hebben in de activiteiten die door andere groepen gedaan worden en zo als gehele school plezier te beleven met elkaar.

Muziekaanbod

De Margrietschool heeft een bijzonder muziekaanbod, mede mogelijk gemaakt door een subsidie van de overheid. Stadstheater het Klooster biedt muzikale workshops aan in al onze groepen. De kleuters leren klanken herkennen, leren liedjes aan en creëren ritmegevoel. Vanaf groep 3 maken de kinderen echt kennis met muziek en vanaf groep 5 kunnen ze verschillende instrumenten uitproberen. De school werkt met een actuele muziekmethode, heeft prachtige muziekinstrumenten en een muzikaal geschoold team.

Kunst en cultuur

Naast het brede muzikale aanbod nemen we deel aan de kunst- en cultuuractiviteiten van de KUVO. We bezoeken met alle groepen regelmatig musea, theatervoorstellingen en concerten. Regelmatig bereiden de groepen ook een eigen optreden voor. In ons eigen Magriettheater kijken en luisteren we naar elkaars toneelstukjes, verhalen en liedjes. De kinderen ontwikkelen zo nieuwe talenten en leren zich te presenteren op een podium.