Dit leren wij in groep 3

In groep 3 is leren lezen een feest! En wat gaat het snel! Al in de eerste schoolweek leren de kinderen eenvoudige drie letter woorden lezen. In het begin gaat dat nog klank voor klank, maar tegen de herfstvakantie lezen de kinderen korte woordjes al zoemend of vloeiend. We beginnen ook meteen met het schrijven van alle klanken. Rond kerst kennen de kinderen bijna alle klanken, met uitzondering van lastige combinaties als ‘sch’ en ‘ng/nk’. Aan het eind van groep 3 vormen ook die geen probleem meer. De kinderen lezen dan zelfs al lange woorden vloeiend. In de tweede helft van groep 3 wordt ook het leesbegrip steeds belangrijker.

Naast leren lezen is rekenen het andere hoofdvak in groep 3. Begin groep 3 is rekenen een voortzetting van de telactiviteiten die de kinderen nog kennen uit groep 2. De kinderen leren getallen herkennen en maken kennis met de begrippen ‘erbij’ en ‘eraf’. Later in het jaar gaan de kinderen aan de slag met tellen (tot 100), splitsen (een getal in twee delen verdelen), verdubbelen en halveren. Ook meten, klokkijken (hele en halve uren) en rekenen met geld komen aan de orde. Tegen de zomervakantie kunnen de meeste groep 3-kinderen optelsommen en aftreksommen onder de 20 redelijk vlot uitrekenen. Sommetjes onder de 10 zijn echt gesneden koek, net als tellen in stapjes van 2, 5 of 10.

In het begin van het schooljaar krijgen we een eigen tafeltje, etui met potloden en eigen schriften om in te werken. Soms werken we ook op een chromebook. In groep 3 leren we elke dag heel veel, maar gelukkig is er ook tijd om te spelen of met elkaar een gezelschapsspelletje te doen. Ook genieten we erg van creatieve vakken.

Voor het eerst gaan we gymmen in de grote gymzaal, heel stoer en spannend!