Een veilige omgeving

Als uw kind met plezier naar school gaat, dan heeft dat een positieve invloed op de schoolprestaties. Veiligheid, vertrouwen en plezier zijn daarom de kernwaarden van waaruit het team werkt.

De Margrietschool is een plezierige, veilige school waar kinderen zich geaccepteerd en geborgen voelen. Ieder kind is uniek en wij accepteren elkaar zoals we zijn. Een goede, open sfeer is dan belangrijk. Orde, regelmaat en het stellen van grenzen horen daar ook bij.

Positieve omgang

Wij gaan uit van positieve gedragsregels. Zo leren we kinderen bijvoorbeeld hoe ze op een goede manier contact kunnen maken met anderen, hoe je een compliment geeft en hoe het voelt om er één te krijgen.

We belonen goed gedrag en leren de kinderen zo op positieve wijze gewenst gedrag aan. Alle medewerkers op de school doen hier actief aan mee.  Zo trekken we samen duidelijk één lijn en creëren we een veilig pedagogisch klimaat.