Dit leren wij in groep 4

In groep 4 mogen wij verder groeien op onze weg naar zelfstandigheid. We doen dit met elkaar, waarbij naast het zelfstandig verwerken van de leerstof op een passend niveau, ook het samenwerken centraal staat. In groep 4 leren wij met én van elkaar. Tijdens de dagopening staan de Bijbelverhalen-en liedjes centraal. Jezus is een voorbeeld voor ons in de dagelijkse omgang in de klas. Ook de PBS waarden van onze school, veiligheid, verantwoordelijkheid en plezier helpen ons in de groep om op een positieve manier met elkaar om te gaan en oog te hebben voor onderlinge kwaliteiten en verschillen.

In groep 4 oefenen we verder met het lezen. We lezen teksten over op reis gaan, eten, spelletjes van vroeger en kriebelbeestjes. We praten ook veel over verschillende boeken en schrijvers, zoals Janneke Schotveld en Jochem Myjer. Lezen is echt een feestje!

We oefenen ook veel met rekenen in groep 4. We leren sommen tot 100, met hulp van de getallenlijn, uit te rekenen. Ook het automatiseren krijgt nog steeds aandacht. We passen de eerder geleerde splitsingen tot 10 toe bij het uitrekenen van de sommen tot 100. Het behalen van het tafeldiploma voor de tafels van 1 t/m 5 en 10 is in groep 4 ook een belangrijk leerdoel. We oefenen veel met de tafels in ons werkboek en op de chromebooks. 

Voor spelling en taal werken wij in groep 4 met de methode Staal. In groep 4 leren de kinderen twaalf spellingcategorieën met de bijbehorende regels en gebaren. Bij taal is er veel aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat, het spreken/luisteren, schrijven, verkennen of spelen met taal. Ook hiervoor oefenen we met regelmaat op een chromebook. 

Tijdens de schrijflessen leren we in groep 4 alle hoofdletters schrijven en deze toe te passen waarbij de liniatuur van onze schriften steeds kleiner wordt. Ook mogen we in groep 4 gaan schrijven met de vulpen. Naast deze hoofdvakken, is er in voldoende mate tijd voor spel en beweging, gym, dans, muziek, creatieve vakken en wereldoriëntatie.

In groep 4 worden we dagelijks uitgedaagd om onze kwaliteiten en talenten in te zetten met elkaar en voor elkaar. In groep 4 is leren echt leuk!