Dit leren wij in groep 4

In groep 4 mogen wij verder groeien op onze weg naar zelfstandigheid. We doen dit met elkaar, waarbij naast het zelfstandig verwerken van de leerstof op een passend niveau, ook het samenwerken centraal staat. In groep 4 leren wij met én van elkaar. Tijdens de dagopening staan de Bijbelverhalen-en liedjes centraal. Van hieruit is Jezus een voorbeeld voor ons in de dagelijkse omgang in de klas. Ook de PBS waarden van onze school, veiligheid, verantwoordelijkheid en plezier helpen ons in de groep om op een positieve manier met elkaar om te gaan en oog te hebben voor onderlinge kwaliteiten en verschillen.

Vanuit deze basishouding gaat het leren in groep 4 verder.

We werken aan het verbeteren van ons leestempo middels de methode Estafette. Met de methode Tekst verwerken en de extra opdrachten van Nieuwsbegrip, leren wij nog beter te begrijpen wat we lezen.

Met rekenen gaan we in groep 4 met sprongen vooruit. In stappen leren we de sommen tot 100, zonder hulpmiddel, uit te rekenen met de digitale methode van De wereld in getallen. Ook het automatiseren krijgt nog steeds aandacht doordat we de eerder geleerde splitsingen tot 10, vaak toepassen bij het uitrekenen van de sommen tot 100. Het behalen van het tafeldiploma voor de tafels van 1 t/m 5 en 10, is in groep 4 ook een belangrijk leerdoel. Om deze leerdoelen bij rekenen te behalen, maken wij dagelijks gebruik van onze chromebooks.

Voor spelling en taal werken wij in groep 4 met de methode Staal. Vanuit twaalf spellingscategorieën, leren we om de bijbehorende spellingsregels zelfstandig toe te passen. Bij taal is er veel aandacht voor de uitbreiding van de woordenschat, het spreken/luisteren, schrijven, verkennen of spelen met taal. Ook hiervoor oefenen we met  veel regelmaat op een chromebook. Tijdens de schrijflessen leren we in groep 4 alle hoofdletters schrijven en deze toe te passen waarbij de liniatuur van onze schriften steeds kleiner wordt. Ook mogen we in groep 4 gaan schrijven met de vulpen. Naast deze hoofdvakken, is er in voldoende mate tijd voor spel en beweging, gym, dans, muziek, creatieve vakken en wereldoriëntatie.

Dit leren op zoveel gebieden doen wij samen in onze groep, waarbij we dagelijks uitgedaagd blijven worden om onze kwaliteiten en talenten in te zetten met elkaar en voor elkaar.

In groep 4 is leren echt plezier!