Ouderbetrokkenheid

Wij willen een school zijn mèt anderen en met ons onderwijs de ontwikkeling van kinderen stimuleren. Dat kunnen we en willen we niet alleen doen; daar hebben we anderen bij nodig. Ouders zien wij hierbij als onze partners.

De betrokkenheid van ouders bij de school en een kind is belangrijk voor de ontwikkeling die kinderen doormaken. Samen behalen we betere leerprestaties en zorgen we ervoor dat uw kind goed op zijn plek zit en met plezier naar school gaat.

De Margrietschool kent een grote ouderbetrokkenheid. We hebben een actieve ouderraad, zijn blij met de inzet van ouders en opbouwende en inhoudelijke feedback die we regelmatig ontvangen. Wij stellen de mening van anderen over onze school zeer op prijs. Zij houden ons een spiegel voor en geven ons de gelegenheid het beleid te versterken dan wel bij te stellen.

Oudercontact

We gaan actief met ouders in gesprek over hun kind(eren). Elke maand is er wel een oudercontact moment, bijvoorbeeld een inloopmiddag, lesbezoeken, 10-minutengesprekken of een projectavond. U kunt ook altijd een afspraak maken met de leerkracht of even binnen lopen na de les.