Integraal kindcentrum

De Margrietschool werkt nauw samen met kinderopvang KMN Kind en Co. Samen vormen we het eerste integraal kindcentrum (IKC) in Woerden.

Doorlopende ontwikkelingslijn

We bieden een uniek totaalpakket op het gebied van onderwijs, opvang, ontwikkeling en vrije tijd. Samen creëren we een uitdagende, doorlopende ontwikkelingslijn en leveren we een belangrijke bijdrage aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen van nul tot het einde van de basisschool.

Gezamenlijke visie

Medewerkers van de Margrietschool en de kinderopvang geven gezamenlijk vorm aan de wijze waarop kinderen begeleid worden. Zo hebben wij bijvoorbeeld een eenduidige aanpak (incl. gezamenlijke scholing) met betrekking tot de schoolcultuur en het pedagogische klimaat.

Voor- en naschoolse opvang

De voorschoolse opvang is in principe geopend op alle schooldagen. Uw kind is hier vanaf 7.30 uur welkom.

Voor meer informatie en een inschrijfformulier kunt u terecht op www.kmnkindenco.nl.