SPCO GROENE HART

De SPCO Groene Hart anno 2017-2018

De Margrietschool maakt deel uit van SPCO Groene Hart (stichting protestants christelijk onderwijs Groene Hart). Het College van Bestuur van deze stichting voert het gezag over 13 scholen in Harmelen, Linschoten, Lopik, Montfoort, Nieuwerbrug, Woerden en Woerdense Verlaat. Er werken plm. 250 mensen en er zitten circa 2500 leerlingen op de scholen.

 

We hebben de volgende ambities

  • SPCO-onderwijs is kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs.

  • Ouders en verzorgers spelen een onmisbare rol bij het onderwijs dat we als een onlosmakelijk deel van de opvoeding beschouwen.

  • Aan de professionaliteit van de leraar worden hoge eisen gesteld.

 

Bestuur

Het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van Bestuur. Dit college bestaat uit een voorzitter. De voorzitter zorgt samen met de stafmedewerkers van het bestuursbureau dat de SPCO Groene Hart op koers blijft, zodat scholen kunnen beschikken over voldoende mensen en middelen om het onderwijs zo goed mogelijk in te kunnen richten.

Op de meeste scholen is een directeur aangesteld die samen met het personeel verantwoordelijk is voor de gang van zaken op school. Op sommige scholen is een meerschoolse directeur aangesteld. Ook hebben enkele scholen een adjunct-directeur.