SPCO GROENE HART

Het College van Bestuur voert het gezag over 13 scholen in Harmelen, Linschoten, Lopik, Montfoort, Nieuwerbrug, Woerden en Woerdense Verlaat. Er werken plm. 260 mensen en er zijn circa 2800 leerlingen.

We hebben de volgende ambities:

  • SPCO-onderwijs is kwalitatief hoogwaardig christelijk onderwijs.
  • Ouders en verzorgers spelen een onmisbare rol bij het onderwijs dat we als een onlosmakelijk deel van de opvoeding beschouwen.
  • Aan de professionaliteit van de leraar worden hoge eisen gesteld.

Management

Het bevoegd gezag wordt gevormd door het College van Bestuur. Dit college bestaat uit twee leden waarvan één de rol van voorzitter vervult. De leden van het College van Bestuur zorgen samen met de stafmedewerkers van het bestuursbureau dat de SPCO Groene Hart op koers blijft, zodat scholen kunnen beschikken over voldoende mensen en middelen om het onderwijs zo goed mogelijk in te kunnen richten.

Op de meeste scholen is een directeur aangesteld die samen met het personeel verantwoordelijk is voor de gang van zaken op school. Op sommige scholen is een meerschoolse directeur aangesteld. Deze wordt op díe scholen bijgestaan door een adjunct-directeur.