Het ontstaan van de SPCO Groene Hart

Deze nog jonge stichting ontstond 1 januari 2002 uit de samenvoeging van zes schoolbesturen:

  • De Vereniging “Scholen met de Bijbel” te Harmelen;

  • De Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs Timotheüs te Linschoten;

  • De Vereniging voor Protestants-Christelijk Basisonderwijs te Lopik;

  • De Vereniging voor Christelijk Basisonderwijs voor Montfoort en Omstreken;

  • De Vereniging voor Christelijk Schoolonderwijs te Woerden;

  • De “Vereniging voor Protestants Christelijk Basisonderwijs voor Nieuwerbrug en omgeving” .

Een aantal van deze verenigingen was reeds op leeftijd. De Woerdense VCSW bijv. bestond 121 jaar toen ze werd opgeheven. Nog ouder was de Nieuwerbrugse vereniging: deze werd opgericht 15 febr. 1867 en was bijna 138 jaar oud! Aan de SPCO ligt dus een lange Protestants-Christelijke traditie ten grondslag. Die traditie houden we springlevend. Aan de ene kant zijn we zuinig op normen en waarden die ons vanuit het verleden werden aangereikt, anderzijds zijn vernieuwing en kwaliteitszorg actuele begrippen in ons onderwijs.

Onze christelijke identiteit blijkt o.a. uit:

  • Een op de Bijbel geïnspireerde visie op kinderen;

  • het dagelijkse gebed, diverse soorten liederen en de Bijbelse verhalen;

  • contacten met de plaatselijke kerken