Naar het voortgezet onderwijs

Het begrip ‘kwaliteit’ is vaak gekoppeld aan het begrip ‘resultaat’ en in schoolopzicht ligt het gevaar op de loer dat de gedachtengang wordt: hoe meer kinderen er naar HAVO en VWO gaan, hoe beter de school... Als alleen deze uitstroomgegevens doorslaggevend zijn voor de beeldvorming van ‘een goede school’, betekent dat een verarming van het onderwijs.

Wij willen kinderen zo goed mogelijk begeleiden. Hierbij houden we er rekening mee dat ieder kind uniek is en zijn eigen mogelijkheden heeft. Wij werken dus met dezelfde kwaliteit aan elk kind. Alleen de uitstroom geeft deze kwaliteit niet weer. Om u toch een beeld te geven waar de kinderen na de Margrietschool naar toe gaan hebben we een aantal feiten voor u op een rijtje gezet.

De keuze voor het voortgezet onderwijs is het gevolg van een zorgvuldige afweging. Rondom de uitreiking van het eerste rapport (eind november) wordt met leerlingen en ouders overlegd over de mogelijkheden. Er zijn voorlichtingsavonden op de VO-scholen zelf en ook op onze school zijn informatiebrochures verkrijgbaar bij de leerkracht van groep 8. In maart brengen wij (op basis van de gegevens in ons leerlingvolgsysteem) een definitief advies uit. Dit wordt gecommuniceerd met ouders. Naast dit advies speelt voor de scholen van het Voortgezet Onderwijs ook de uitslag van de Cito-eindtoets een rol. De scholen voor Voortgezet Onderwijs in Woerden hechten in de regel meer waarde aan een goed onderbouwd schooladvies dan aan de uitslag van de Cito-toets. Het kan voorkomen dat ouders met de school van mening verschillen over het advies. Over de uitslag van ons advies naar de school voor Voortgezet Onderwijs wordt echter niet onderhandeld, uiteraard willen wij wel uw eventuele bezwaren meewegen in ons advies.

Om basisscholen in staat te stellen regelmatig via evaluatie na te gaan of hun adviserende rol nog bij de tijd is, zijn er regelmatig contacten met de plaatselijke scholen voor Voortgezet Onderwijs. Zo kunnen wij o.a. goed in de gaten houden of we ‘te hoog’ of ‘te laag’ zitten met ons advies en daar weer van leren. Ook ontvangen wij de rapportcijfers van onze oud-leerlingen als ze in de brugklas zitten en volgen wij hun schoolcarrière.