Jaarplan / Jaarverslag

De Margrietschool hanteert een jaarplan / jaarverslag in 2 delen.

Het eerste deel betreft het jaarplan: dit is bedoeld om inzicht te geven in en verantwoording af te leggen over de geplande onderwijstijd en de schoolgids in het schooljaar 2016-2017.


Het tweede deel betreft het jaarverslag / jaarplan 2016: dit is bedoeld om duidelijkheid te bieden over het gevoerde beleid en de beleidsvoornemens. In samenhang met schoolplan en schoolgids willen we hiermee verantwoording afleggen en plannen en prioriteiten verwoorden.