Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Veiligheid

Veiligheid

De Margrietschool voldoet aan de regels van de Arbo-wetgeving voor basisscholen.

Er wordt een geactualiseerd calamiteitenplan gehanteerd met een ontruimingsplan dat minimaal 2 keer per jaar met leerlingen wordt geoefend.

Er zijn voldoende BHV-ers (bedrijfshulpverleners) aanwezig in de gebouwen, enkele teamleden beschikken daarbij over het specialisme kinder-EHBO.

Ongevallen waarbij medische assistentie nodig is worden geregistreerd en er is een goedgekeurde Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) uit juni 2015.

Het gebouw voldoet aan de regels van het bouwbesluit 2012 waardoor gezorgd is voor veiligheid en gezondheid van de gebruikers in het gebouw. Er is ook een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik.

In de school wordt niet gerookt.

Wij hanteren de gedragscode Margrietschool SPCO met betrekking tot de omgang van personeelsleden naar leerlingen, ouders en collega's.