Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Info-ABC

Op alfabetische volgorde treft u hier praktische informatie aan over de Margrietschool. Klik op het trefwoord om naar de betreffende infopagina te gaan.
 
 A t/m E  F t/m J  K t/m R  S t/m Z

Aanmelden
Aansprakelijkheid van de school
Afscheid groep 8
Anti-pest protocol - zie 'sociale veiligheid'
Batterijen inzamelpunt
Bibliotheek
Binnenkomen - zie ‘Pleinwacht’.
Buitenschoolse activiteiten
Buitenschoolse opvang
Calamiteiten
Cartridge inzamelpunt
Cito
Computers
Douchen
Eten en drinken
Excursies
 

Fietsen
Fietsen naar activiteiten
Financiële bijdragen - zie: ‘Ouderbijdragen
Fotograaf
Gebedsgroep
Gescheiden ouders
Gevonden voorwerpen
Gewenningsdagen - zie ‘opstappen’.
G.G.D. - zie ‘Schoolarts’.
Godsdienstonderwijs en levensbeschouwing
Goede doelen
Gymnastiek
Gymkleding
Hoofdluis
Hoogbegaafd
Huisbezoek
Huiswerk
Hygiëne
Inspectie
Instroomgroep
Jaarrooster onderwijstijd


 
Kindcentrum Margriet
Klachtenregeling
Kleding
Kleuterfeest
Klokurentabel
Kunstzinnige vorming
Leerlingenlijsten
Leerplicht - zie ‘verzuim’.
Meesters- en Juffendag
Meldcode
Mobiele telefoons
Nablijven
Naschoolse opvang - zie ‘buitenschoolse opvang’.
Nieuwsbrief
Opstappen
Ouderbijdragen
Oud papier
Ouderhulp
Peutergroep
Plaatsingsprotocol Passend Onderwijs
Passend Onderwijs - zie 'schoolondersteuningsprofiel'
Pleinwacht
Projecten
Rampen - zie 'calamiteiten'.
Rapportage
Regels

 
Schoolarts
Schoolkamp
Schoolondersteuningsprofiel Passend Onderwijs
Schoolreisje
Schooltijden
Sexuele vorming
Sociale veiligheid
Sponsoring
Topsporttalent
Vakanties
Veiligheid
Verjaardagen
Verhuizen
Verkeers(examen)
Verkeersveiligheid
Vertrouwenspersoon
Verwijsindex
Verzekeringen
Verzuim
Vieringen
Voorschoolse opvang
Vragen over onderwijs?
Vrijstellingen
Vulpen
Werkende ouders
Ziek - zie ‘verzuim’.
Zindelijkheid