Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Kwaliteitsindicatoren 2016

16 augustus 2016
Jaarlijks peilt de Margrietschool de kwaliteit van de school aan de hand van 4 indicatoren: resultaten eindtoets, tevredenheid ouders en tevredenheid leerlingen, verwijzing naar het VO.

De meeste resultaten op de 4 genoemde succesindicatoren zijn voor 2015-2016 bekend en verwerkt in de digitale schoolgids.

1. onderwijsopbrengsten:
Bij de centrale eindtoets was de schoolscore voor de inspectie dit schooljaar 538,3.
Deze score ligt ruim boven het landelijke gemiddelde (534,5) en nadert de bovengrens die de onderwijsinspectie hanteert voor scholen met een vergelijkbare leerlingpopulatie. Een mooie score dus!
Het gemiddelde over de afgelopen 3 jaar komt uit op 538,6

2. tevredenheid ouders:
Bij de jaarlijkse korte vragenlijst was de respons opnieuw erg laag. De gemiddelde score van 3,31 op een 4-punts schaal is goed (maar gezien de lage respons beperkt in zeggingskracht).

3. tevredenheid leerlingen:
Alle leerlingen in de groepen 5-8 vullen jaarlijks een korte vragenlijst (7 vragen) in. De gemiddelde score in 2016 komt uit op 3,32. De tevredenheid van leerlingen bij de Margrietschool is hoog.

4. verwijzing naar het VO
Bij deze indicator brengen we in beeld op welk niveau leerlingen in de derde klas van het VO les krijgen in relatie tot het gegeven schooladvies. Deze gegevens worden sinds kort centraal (landelijk en uitgebreid) verwerkt. We verwijzen u hiervoor naar de website www.scholenopdekaart.nl


Wilt u meer weten over de indicatoren?
Of wilt u doorklikken naar pagina's met uitgebreidere informatie, bijvoorbeeld de uitkomsten van de ouder- en leerlingenvragenlijst per vraag...

KLIK dan HIER om naar de pagina over kwaliteit in de schoolgids te gaan.