Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Peutergroep Bubbels op maandagochtend open?

06 februari 2015
Peuterspeelzaal Bubbels biedt opvang op de woensdag, donderdag en vrijdagochtend. Diverse ouders hebben via de pedagogisch medewerksters en oudercommissie aangegeven behoefte te hebben aan peuteropvang op de maandagochtend. Samen met de oudercommissie van de peutergroep willen we graag onderzoeken hoeveel ouders hieraan behoeft heeft. U kunt zich hiervoor aanmelden bij de afdeling planning: Ria Haesenbos, telefoon: 030 6024946 of via de mail: r.haesenbos@kmnkindenco.nl Bij minimaal 8 aanmeldingen zal een groep gestart worden op de maandagochtend.
Voor meer informatie over peutergroep Bubbels KLIK HIER