Inloggen Ouderportaal
Samen groeien bloeien
Welkom op onze websiteLees verder

Overdrachtsgesprekken

12 september 2014
De leerlingen krijgen dinsdag 16 september een uitnodiging voor een overdrachtsgesprek mee naar huis. De gesprekken staan gepland op 22 en 23 september aanstaande. Bij de lokalen komt een overzicht te hangen.
De bedoeling van het overdrachtsgesprek is u als ouder de gelegenheid te geven met de leerkracht te spreken over wat u belangrijk vindt om met de leerkracht te delen. In de uitnodigingsbrief helpen we u op weg met enkele mogelijke vragen. Uw zienswijze op wat voor uw kind nodig is en goed helpt ons (samen met de overdracht van de vorige leerkracht) om de onderwijsbehoefte goed in kaart te brengen.

Wanneer kinderen dit schooljaar bij dezelfde leerkracht les krijgen als het afgelopen schooljaar of wanneer er in de komende weken een huisbezoek plaatsvindt plannen we het gesprek niet in, maar gaan we er vanuit dat u bij de eerste ronde oudergesprekken in november aanwezig bent.